Възстановяване на
ддс на фирми

Ал такс консултинг оод експерт по възстановяване на ддс

ATCteam е изградила позицията си на лидер и експерт по възстановяване на ДДС, насочила вниманието си изцяло към нуждите на корпоративния бизнес в България и на Балканите.

Често компаниите похарчват сериозна част от годишния си бюджет за пътни разходи в страните членки от ЕС , а направените разходи в повечето случаи съдържат ДДС , който може да се възстанови частично или напълно в зависимост от типа разходи и държава.

Процесът по възстановяване на ДДС на фирми изисква много време и усилия, за да се оцени правилно възможността за успешна възвръщаемост, поради което много компании предпочитат да не се ангажират с този процес.

Разходи с начислен възстановим ДДС се срещат най-често в:

Самолетни разходи
Rent-a-car
Пътни такси
Хотелски услуги
Храна
Гориво

Възстановяване на ддс в Европейски съюз

Вашата компания може лесно да възстанови ДДС върху услуги, често влезли в счетоводната графа „Командировъчни“ и архивирани като такива. ДДС е възстановим във всички страни от страните членки на ЕС и трети страни, включително Исландия, Норвегия, Швейцария и т.н.

ATCteam

Как работим ние

Без значение дали разходите, направени в чужбина, са платени по банков път, корпоративна дебитна карта или кеш, АТСteam се ангажира да направи обстоен анализ посредством софтуерна система наречена „Шест степенен ДДС анализ“.

Шест степенният ДДС анализ включва проверка, направена чрез софтуерна програма, наречена от нас „ ALL Tax Data„ , която е изцяло разработена от екипа на ATCteam с цел олекотяване на процеса по възстановяване на ДДС за фирми. Чрез „ All Tax Data” се разглеждат не само физическите документи, но и всички плащания от кредитни/дебитни карти и плащания, направени по банков път.

Благодарение на софтуерното приложение, ние от ATCTeam гарантираме 100% възстановяване на ДДС.
Чрез нашето софтуерно решение, информацията се обработва страна по страна и в допълнение данните се анализират от екип от експерти, което гарантира пълна успеваемост при подаване на заявленията и нулев риск за клиента.

Над 50% от всички фактури и бележки , които получаваме от нашите клиенти, са с неправилно издадени реквизити, което значително намалява възможността за ДДС възстановяване. Това е причината ATCteam да предлага услугата „Безплатно обучение“ . Тази услуга цели компанията да въведе конкретни правила при пътуване зад граница за целите на успешно ДДС възстановяване. Програмата „ Безплатно обучение“ включва изготвяне на наръчник за страните, посещавани от нашите клиенти и конкретни насоки за събиране на валидни фактури.

 

Понастоящем АTCteam оперира във всички страни от ЕС и работи с екип от експерти в различни данъчни сфери , включително международно ДДС възстановяване, регистрация по ДДС в държавите членки на ЕС, пейрол услуги в страната и чужбина, счетоводно обслужване, GDPR консултации и прилагане на правилата за защита на лични данни.

ATCteam

УСПЕШНО ВЪЗСТАНОВИМО ДДС

Основната причина да работим на процент от успешно възстановимия ДДС е гаранцията към клиента за максимално възстановим ДДС.

Повечето счетоводни къщи и компании, които оперират на Българския пазар, начисляват фиксирана такса за изпращането на заявления към съответните данъчни служби. Същите тези фирми избират да включат само онези разходи , за които смятат , че ДДС е възстановим и избират да не направят подробен анализ на направените разходи, с което потенциално възстановимия данък намалява значително.

В някои случаи се пропускат до 50% от реално възстановими разходи. ATCteam работи с експерти с реален опит и познания с сферата на ДДС възстановяване, отчитайки най-актуалните промени, въведени от страните членки на ЕС. С услугите на ATCteam по ДДС възстановяване, Вие получавате максимално възстановен ДДС от допустимите за възстановяване бизнес разходи и бързина в разрешаването на казуси по отношение на грешно начислен ДДС, фактури с липсващи реквизити и обработването на заявления.

Translate »