23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Новини

Държавите в ЕС ще обменят информация за неплатени пътни такси

  Евродирективата, която се пренася в закона за пътищата цели електронните системи за пътно таксуване в общността да се направят оперативно съвместими. Трансграничен обмен на информация за неплащане на пътна такса, предвиждат промени в Закона за пътищата, приет от Министерския съвет на заседанието му днес. По този начин се улеснява идентифицирането на нарушителите и налагането на съответни санкции. Това е и въвеждане на изискванията на евродиректива. В него досегашното понятие „Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние“ и „ЕУЕСТ“ се заменя с „Европейската услуга за електронно пътно таксуване“ или „ЕУЕПТ“. Тя е допълнителна по отношение на националната услуга за електронно пътно таксуване. Хармонизират се изискванията към доставчиците на европейската услуга за електронно пътно таксуване. Те трябва да си сътрудничат в пълна степен със структурите, събиращи пътна такса, при усилията им за правоприлагане. Така се повишава общата ефективност на електронните системи за пътно таксуване. С предложените промени се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. и националното законодателство се привежда в съответствие с европейското. Директивата цели електронните системи за пътно таксуване в общността да се направят оперативно съвместими, за да се намалят разходите, свързани със заплащането на пътни такси в целия съюз.   Източник: https://www.24chasa.bg/biznes/article/14372703