23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Новини

Мадрид предлага ваучер от €600 на безработни за курс за шофьор на камион

Мадридската община предлага ваучер на стойност 600 евро за жители на района и особено за безработни, за да им помогне да получат свидетелство за управление на тежкотоварен автомобил или автобус. Тази подкрепа ще бъде от полза за повече от 2800 жители на Мадрид. С помощта на европейски фондове Генералната дирекция за обучение на общността на Мадрид обяви стартирането на програма за ваучери, която ще помогне на местните жители да получат шофьорска книжка за тежкотоварен автомобил или автобус. Така местното правителство планира да се справи с безработицата и с недостига на шофьори. Съобщава се, че в района не достигат повече от 20 000 професионални шофьори поради нарастващото търсене на транспортни услуги и застаряващата демография на шофьорите. Община Мадрид изчислява, че тази мярка ще облагодетелства повече от 2800 души между 2023 г. и 2025 г., което ще позволи поне частично задоволяване на нуждите на сектора. Тези субсидии ще бъдат достъпни за безработни лица, регистрирани в бюрата по труда на Област Мадрид или за работници, наети на работно място, разположено в Област Мадрид, които притежават книжка категория B (за автомобил) и отговарят на изискванията за минимална възраст за всеки от лицензите, които се субсидират. Всеки бенефициент ще получи ваучер за обучение от €600, който може да се използва за професионално обучение по шофиране на тежкотоварни автомобили или автобуси в оторизирани центрове. Ваучерът за обучение покрива такси за записване, писмени материали, 20 часа теоретично обучение и 10 часа по половин час за полигон и/или шофиране с инструктор. Тези ваучери за обучение могат да бъдат осребрени в акредитираните центрове в Област Мадрид, които са подписали споразумение за сътрудничество с Министерството на икономиката, финансите и заетостта.   Източник: https://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/30909/Madrid-predlaga-vaucher-ot-%E2%82%AC600-na-bezrabotni-za-kurs-za-shofxor-na-kamion?page=