23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Новини

Списък със ставките на ДДС в държавите от ЕС

Списък със ставките на ДДС в държавите от ЕС (актуализира се два пъти в годината — през януари и юли)
Държава членка Код на държавата Стандартна ставка Намалена ставка Свръхнамалена ставка Паркинг ставка
Австрия AT 20 10 / 13 13
Белгия BE 21 6 / 12 12
България BG 20 9
Кипър CY 19 5 / 9
Чехия CZ 21 10 / 15
Германия DE 19 7
Дания DK 25
Естония EE 20 9
Гърция EL 24 6 / 13
Испания ES 21 10 4
Финландия FI 24 10 / 14
Франция FR 20 5,5 / 10 2,1
Хърватия HR 25 5 / 13
Унгария HU 27 5 / 18
Ирландия IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Италия IT 22 5 / 10 4
Литва LT 21 5 / 9
Люксембург LU 17 8 3 14
Латвия LV 21 12 / 5
Малта MT 18 5 / 7
Нидерландия NL 21 9
Полша PL 23 5 / 8
Португалия PT 23 6 / 13 13
Румъния RO 19 5 / 9
Швеция SE 25 6 / 12
Словения SI 22 9,5
Словакия SK 20 10
Обединено кралство UK 20 5