Министърът на здравеопазването издаде заповедите за мерките в извънредната епидемична обстановка

На 14.05.2020г. Министърът на здравеопазването издаде четири заповеди, във връзка с обявената с „Решение на Министерския съвет“ извънредна епидемична обстановка до 14.06.2020г.

Правилата и изключенията относно временната забрана за влизане на територията на Република България остват непроменени и са описани подробно в „Заповед РД-01-265/14.05.2020“, която можете да прочете ТУК.

Всички заповеди РД-01-262, РД-01-263, РД-01-264 и РД-01-265 от 14.05.2020г. уреждащи въпросите относно:

– задължителната изолация на потвърдените случаи на COVID-19;

– кои обекти продължават да работят(при какви правила) и кои остават затворени;

– кои образователни, обществени и културни дейности остават забранени и кои не при определени условия;

– временната забрана за влизане на територията на Република България;

може да видите ТУК.