Повишаване на цените на пътни такси в Германия!

На 25 ноември 2022 г. Федералният съвет прие петата поправка към Федералния закон за таксите за главните пътища, която включва таксите, които ще се прилагат от 1 януари 2023 г. Законодателният процес е завършен с публикуването на закона във Федералния вестник.

По-специално в новите тарифи се обръща по-голямо внимание на външните разходи за замърсяване на въздуха и шумово замърсяване. В допълнение към предишната диференциация според класовете на замърсители, те ще бъдат диференцирани и според тегловните класове, а в тегловния клас над 18 тона, според класовете на осите.

Източник: toll-collect.de