23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Новини

На 14.05.2020г. Министърът на здравеопазването издаде четири заповеди, във връзка с обявената с „Решение на Министерския съвет“ извънредна епидемична обстановка до 14.06.2020г. Правилата и изключенията относно временната забрана за влизане на територията на Република България остват непроменени и са описани подробно в „Заповед РД-01-265/14.05.2020“, която можете да прочете ТУК. Всички заповеди РД-01-262, РД-01-263, РД-01-264 и […]