Министърът на здравеопазването издаде заповедите за мерките в извънредната епидемична обстановка

На 14.05.2020г. Министърът на здравеопазването издаде четири заповеди, във връзка с обявената с “Решение на Министерския съвет” извънредна епидемична обстановка до 14.06.2020г. Правилата и изключенията относно временната забрана за влизане на територията на Република България остват непроменени и са описани подробно в “Заповед РД-01-265/14.05.2020”, която можете да прочете ТУК. Останалите уреждащи въпросите относно: – задължителната […]