all tax consulting
за нас

All tax consulting ltd

Ал такс консултинг оод възстановяване на ддс.

Основните пазари, на които оперира All Tax Consulting Ltd са Азия, Америка и Европа.
Нашите експерти следят за всяка една промяна в сферата на международното ДДС възстановяване, а финансовите и технически познания на екипа гарантират законна изрядност на клиентите ни и максимално възстановяване на ДДС.
All Tax Consulting Ltd е изградила дългосрочни отношения с различни международни данъчни служби, а с работата си фирмата е спечелила тяхното доверие.
С натрупания бизнес опит през годините, екипът е осъзнал, че устойчив растеж е възможен единствено с много работа, лоялност, коректно отношение и стабилни партньори.
Затова отборът ни е готов да се бори до последно, за да защити интересите на клиентите си и да се погрижи с чувство за лична отговорност за всяко евро, за всеки цент.

ATCteam

За нас

Отборът на ALL TAX CONSULTING , познат още като “ATCteam” е съставен от професионалисти в сферите на данъчните налози, международните комуникации, икономиката, търговията и бизнес развитието. Основните дейности, с които управляват нашите ДДС експерти са свързани с възстановяване на ДДС и ДДС възстановяване на транспортни фирми. Всеки член на екипа допринася с личните си качества, контакти и опит за успешния бизнес на клиента, приемайки го като част от отбора. Търговският отдел на ATCteam е на Ваше разположение за предварителни срещи, на които можете да получите отговор на въпросите си и гъвкаво предложение за съвместен успех.

Нашите услуги

Благодарение на дългогодишния опит, експертите на ALL TAX CONSULTING се стремят към перфектното изпълнение на Вашите нужди свързани с ДДС възстановяване и ДДС възстановяване на транспортни фирми. От първостепенно значение е отделянето на нужното уважение и внимание към всеки един клиент и успешното възстановяване на ДДС спадащи към счетоводната графа „Командировъчни“: транспортни разходи, хотелиерски услуги, храна, акциз и други. Разгледайте нашите услуги и открийте, тази от която имате нужда.

често задавани въпроси

ЧЗВ

1 Какво е ДДС?
Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата.
ДДС е косвен данък, тоест той се дължи на държавата от трето лице, за чиято сметка в действителност е данъкът. Продавачът го внася в бюджета, но всъщност той се плаща от купувача, тъй като е включен в цената на стоките. ДДС до голяма степен определя равнището на цените на стоките. При внос на стоки в Европейския съюз се начислява ДДС, за да могат стоките, произведени в общността да са равнопоставени с еквивалентните вносни стоки.В ЕС има стандартни правила за ДДС, но те може да се прилагат по различен начин в отделните страни от Съюза. По принцип трябва да заплащате ДДС върху всички стоки и услуги — включително при продажба на крайния потребител. Това би могло да се отнася за всеки етап от производствения процес, например закупуване на компоненти, монтаж, транспортиране и др.За предприятия, установени в ЕС, ДДС се начислява за повечето продажби и покупки в рамките на Съюза.
2 Начислява ли се ДДС върху износа за страни извън ЕС?
ДДС не се начислява върху износа за страни извън ЕС. В този случай ДДС се заплаща в страната на вноса. Ще трябва да представите доказателство, че стоките са били изнесени в държава извън ЕС.
3 Как става освобождаването от ДДС?
Тъй като ДДС се разглежда като данък върху потреблението, то износът на стока от страната или предоставяне на услуга в чужбина (за страните от ЕС – извън общността) по правило е освободен от ДДС или данъкът се възстановява.
През последните десетилетия се разширява практиката на възстановяване на ДДС за чужди граждани при/след илизането им от страната продавач. Крайният потребител, закупил стока в страната, където живее, няма право на възстановяване на ДДС. Това обаче не се отнася за физическите лица (при определени условия) и юридически лица, регистрирани по закона за ДДС. Те имат право на приспадане или възстановяване на данъка върху покупките на стоки или услуги.
4 Какво трябва да направя за възстановяване на ДДС и ползване правата ми на фирма, регистрирана по ДДС?
Според Европейските директиви, компании регистрирани по ДДС в и извън ЕС имат право да възстановят до 27% от разходи, направени по време на пътуване с цел бизнес. Възстановимите разходи варират във всяка държава, но най-общо казано може да се възстановят ДДС разходи за хотел, храна, гориво, такси и превозни средства, отдавани под наем, посещения на изложения и конференции,обучения и прочие. Правилата във всяка държава са различни.
5 Какво е нужно, за да възстановя ДДС?
Условието да възстановите ДДС е да разполагате с оригинални фактури. За компаниите, базирани в ЕС, се приемат също копия от оригиналите, но за фирми от трети страни са нужни самите оригинали. В случай, че не разполагате с нужните документи, „ATC team“ предлага услугата „Kорекция на фактури“. Нуждаем се само от името на доставчика и копие от фактура/бележка, ( или извлечение от кредитна/дебитна карта, ако плащането е направено по електронен или банков път). Ние ще се свържем с вашия доставчик , за да направим нужните корекции.
6 В какъв размер ДДС мога да си възстановя?
ДДС ставките са различни във всяка една държава, но бихте могли да си върнете до 27% от направените разходи. Нашият екип от специалисти ще разгледа вашите фактури и бележки. До 5 работни дни ще се свържем с Вас и ще Ви информираме за възстановимата сума .
7 Върху кои разходи ДДС е възстановимо?
ДДС е възстановимо на 100% от почти всички разходи, направени във връзка с бизнес пътуване в чужбина, като:
· хотелски услуги ;
· храна и ресторант;
· транспортни услуги в страната, в която са направените разходите като наем на превозно средство, такси, градски транспорт, вътрешни полети и прочие;
· посещение на изложения, конференции, обучения, симпозиуми ;
· други професионални услуги, върху които ДДС е правилно начислено ;
· ДДС върху стоки, вкарани от трета страна и внесени в страна от ЕС ;
· инсталационни услуги, включително такива, свързани със строителство;
· филмови продукции;
· ДДС, начислено върху внесени стоки.
8 Как да разбера имам ли право на възстановяване на ДДС?
За да разберете дали имате право на ДДС възстановяване можете да се възползвате от нашата услуга – „Безплатна консултация“.
9 Как вие от ``ATC team`` можете да помогнете?
Директивите в ЕС , които се отнасят до ДДС възстановяване и други специфични въпроси като задължение за ДДС регистрация са често объркващи дори за нас. Благодарение на дългогодишния опит на екипа ни, имаме възможността да разнищим всеки един заплетен казус, свързан с Българското ДДС законодателство или с което и да е ДДС законодателство на друга европейска държава. Разполагаме с екип от доказани специалисти в сферата на ДДС , с което гарантираме максимално възстановяване на ДДС, спазвайки установените процедури. „ATC team“ предоставя пълен отчет на възстановимите разходи и абсолютна прозрачност във всеки един момент. С представителствата си в цял свят гарантираме отлична комуникация с данъчните в страните от и извън ЕС, както и с нашите контрагенти .

партньори

Това са някой от нашите дългогодишни партньори.

Translate »