23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Новини

В Нидерландия се оплакват от разходите за актуализация на тахографите

Нидерландската транспортна асоциация Transport Logistics Netherlands (TLN) заяви, че се противопоставя на намерението на Европейската комисия да изисква задължителна актуализация на новия смарт тахо версия 2. Според TLN новият смарт тахограф може да записва автоматично преминаването на граници дори без OSNMA удостоверяване. Последното трябва да се случи с въвеждането на новата услуга на ЕС – Galileo, чиято задача ще бъде да удостоверява позициите на шофьорите на камиони, записани чрез тахограф. TLN посочва, че позициите и без това се записват при въвеждане на кодовете на държавите в началото и в края на ежедневния работен период, както и при преминаването на границата.   „Следователно не става въпрос за самата регистрация, а за нейното удостоверяване. Това удостоверяване също не присъства в смарт тахо 1. Сегашният смарт тахограф регистрира позицията на превозното средство на всеки три часа натрупано време на шофиране, при въвеждане на кодовете на държави в началото и в края на ежедневния работен период, както и при пресичане на граница. В смарт тахо 2 е добавена автоматичната регистрация на граничните преминавания“, казва TLN. Асоциацията на превозвачите допълва:   „Системата за сигурност помага за предотвратяване на заглушаване или манипулиране на сателитния сигнал. Въпреки това няма индикации, че това се случва често, или че това вече не би било възможно, ако е налице въпросното удостоверяване. Следователно допълнителните предимства на OSNMA са минимални. Също така е трудно за органите на реда да проверят дали тахографът е получил актуализация, или не.“   TLN е загрижена и за разходите за актуализация. Асоциацията е оценила допълнителните разходи само за Нидерландия на приблизително 10,5 милиона евро. Това е в допълнение към и без това значителните разходи за преоборудването.   „Допълнителните разходи за актуализация касаят времето в сервиза, необходимо за извършване на актуализация по време на задължителното периодично калибриране на тахографа, закупуването на допълнително оборудване, обучението на техниците за извършване на актуализацията за всички марки тахографи и необходимите настройки на превозните средства ”, пише TLN.   TLN заключава, че разходите не надвишават ползите и че индустрията не трябва да бъде натоварена с тези допълнителни разходи поради закъснението в разработката на системата OSNMA.   Източник: https://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/30922/V-Niderlandiq-se-oplakvat-ot-razhodite-za-aktualizaciq-na-tahografite?page=