23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Новини

Страхотни награди по повод новата бранд идентичност на Аll Tax Consulting!!!

Скъпи приятели, голямото семейство на All Tax Consulting расте, а с него и нашите възможности да Ви бъдем полезни! Радваме се да обявим старта на нашата най-нова инициатива, която отбелязва началото на новата бранд идентичност на All Tax Consulting – вълнуваща томбола, открита за всички наши клиенти, стари и нови! Тази томбола е само първата от множеството изненади, които сме подготвили за тази година, демонстрирайки нашата непоколебима ангажираност именно към най-важните хора за нас – нашите клиенти!

Какво трябва да знаете за участието в томболата?

1. Кой може да участва?
Всеки наш клиент, представляващ транспортна фирма,в Република България, има шанса да участва. Независимо дали сте с нас от самото начало или току-що сте се присъединили към нашето семейство, Вашето участие в томболата е сърдечно приветствано!

2. Как да участвате?
Единственото, което трябва да направите, е да използвате нашите услуги за зареждане на гориво с картата на IDS – International Diesel Services. Участието в томболата става автоматично щом използвате повече от 1000 литра гориво на месец, в рамките на три месеца описани като периоди в точка 3, или ако общото количество за тримесечие надхвърли 3000 литра.

3. Времеви Рамки:
– Първи Кръг: Стартира на 01.04.2024 и продължава до 30.04.2024. Това е първият период в който, ще се засече общото ви заредено количество дизелово гориво.
– Втори Кръг: Началото е на 01.05.2024 и завършва на 31.05.2024. Това е вторият период в който, ще се засече общото ви заредено количество дизелово гориво.
– Трети Кръг: Започва на 01.06.2024 и приключва на 30.06.2024. Това е третият период в който, ще се засече общото ви заредено количество дизелово гориво.

Дори да сте пропуснали някой от изброените кръгове, ако за периода 01.04.2024 – 30.06.2024 имате заредени 3000 литра дизелово гориво, независимо в кой кръг е настъпило събитието, то Вие получавате право на участие!

4. Наградите:
Големият победител ще получи цели 1000 литра безплатно гориво, под формата на зареден кредит в своя акаунт! Освен това, имаме и по 100 литра гориво за трима от вас, които не са успели да спечелят голямата награда.
Наградите ще бъдат изтеглени до 15 дни след приключване на трети кръг. Екипът на All Tax Consulting ще ви информира допълнително, как да проследите процеса по тегленето на наградите.

Защо да се присъедините към нашата томбола?

Това е уникален шанс не само да спечелите вълнуващи награди, но и да станете част от нещо по-голямо. Участието в томболата отразява новата бранд идентичност на All Tax Consulting, която е насочена към изграждането на силна общност сред нашите клиенти. Ние вярваме, че всеки от вас има значение, и желаем да отпразнуваме това заедно, като ви предоставим още повече изненади и вълнуващи възможности за развитие през 2024 година.

Не пропускайте своя шанс!

Ако вече си активен клиент на нашите горивни услуги, единственото нещо което трябва да направиш е да продължиш да използваш картата си, и да се стремиш да зареждаш минимум по 1000 (хиляда) литра на месец. Но ако, все още не си станал наш клиент, нека заедно отпразнуваме този вълнуващ момент в историята на All Tax Consulting! Присъедини се към нашето голямо семейство, както се свържеш с по телефон или имейл, и играй за големите награди! Всеки има шанс да спечели!

За повече информация можете да се свържете с нашия екип, или да прочетете общите условия и правила на играта под този текст.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.ПРАВИЛА
1.1. Участниците в играта, организирана от „Ал Такс Кънсълтинг ООД”, наричана по-нататък „Томбола“ , са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Томболата, наречени на кратко „Правилата“.
1.2. Правилата (респективно – техните изменения) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на следния интернет адрес: https://alltaxconsulting.com/
1.3. С участието си в Томболата, участниците се обвързват с описаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете поставени от „Ал Такс Кънсълтинг ООД”.
1.4. Организаторът „Ал Такс Кънсълтинг ООД” си запазва правото да променя или допълва Правилата, като промените влизат в сила след тяхното публикуване на сайта на компанията. Участниците, които се опитат да нарушат или са нарушили правилата на Томболата, ще бъдат дисквалифицирани.
2. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА Е „АЛ ТАКС КЪНСЪЛТИНГ ООД”
2.1. Играта се организира и провежда от „Алл Такс Консултинг ООД“, регистрирана в: България, гр.Велико Търново, ул.Полтава, №3, вх.О, офис 1
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА
3.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
4.ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Томболата имат право да участват всички физически лица, клиенти на „Ал Такс Кънсълтинг ООД“, живеещи на територията на Република България, представляващи транспортна фирма, която притежават, или за която работят официално.
5.ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА
5.1. Томболата ще бъде съставена от три кръга, всеки продължаващ по един месец, за периода 01.04 – 30.06 на 2024 година.
5.2. Начало на първи кръг от Томболата е на 01.04.2024 и продължава до 30.04.2024
5.3. Начало на втори кръг от Томболата е на 01.05.2024 и завършва на 31.05.2024
5.4. Начало на третия кръг от Томболата е на 01.06.2024 и приключва на 30.06.2024
6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
6.1. За да се включат в Томболата, участниците трябва:
• Да бъдат активни клиенти към услугата на „Ал Такс Кънсълтинг ООД“ за зареждане на гориво с картата на IDS – International Diesel Services.
• Да използват повече от 1000 литра гориво за всеки месец от активната томбола, или комбинацията от трите месеца да надхвърля 3000 литра.
• Записването в томболата става автоматично, веднага след покриването на критерия за минимално заредено гориво.
• Клиентите могат да участват в различните етапи от томболата, независимо от това дали са участвали в предните кръгове. Т.е. Ако сте, или не сте, успели да покриете минимума заредено гориво в първия кръг на играта (01.04.2024. – 30.04.2024), това не възпрепятства участието Ви в следващите кръгове от томболата.
• При достигане на 3000 литра заредено дизелово гориво от един участник за периода 01.04.2024 – 30.06.2024, той автоматично се счита за включен в томболата за награди, без значение дали има участие в отделните кръгове.
Всеки, който изпълни горепосочените условия се счита за участник в Томболата.
Всеки участник в Томболата доброволно се съгласява на общите условия и правила поставени от „Алл Такс Консултинг ООД“. При нежелание за участие в томболата, всеки клиент може да заяви това писмено по имейл или телефон на компания „Ал Такс Кънсълтинг ООД“.
6.2. Тегленията на печелившите ще се осъществи на случаен принцип до 15 дни след приключване на трети кръг, между всичките изпълнили условията по т. 6.1. Екипът на All Tax Consulting ще ви информира допълнително, как да проследите процеса по тегленето на наградите.
6.3. Лица, не спазващи правилата и общите условия на Томболата, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.
6.4. Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез лично съобщение, обаждане или съобщение изпратено до телефона или имейл адреса, с който е подписан договора им към „Ал Такс Кънсълтинг ООД“.
6.5. Ако спечелил участник по т.6.1 не може да бъде открит в рамките на една седмица, Организаторът пристъпва към изтегляне на лотариен принцип на следващ участник.
6.6. Наградата ще бъде заредена в акаунта за зареждане на гориво на печелившия. Тя не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната ѝ равностойност.
6.7. Всеки клиент може да участва в томболата еднократно.
7.ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Организаторът предоставя следните награди в Томболата:
7.1. Една награда от 1000 литра гориво
7.2. Една награда от 100 литра гориво
7.2. Една награда от 100 литра гориво
7.4. Една награда от 100 литра гориво
8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА
8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажор обстоятелства или по други обективни причини.
8.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
9. РАЗНИ
9.1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на предоставяне на награди. Условия за Томболата на „Ал Такс Кънсълтинг ООД“, може да намерите тук: https://alltaxconsulting.com/
В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие или да заяви своето нежелание.
9.2. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
9.3. Организаторът си запазва правото да отстранява от участие участници на установени злоупотреби от тяхна страна.
9.4. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. Плевен.
9.5. С включването си в Томболата участниците приемат настоящите правила и се съгласяват да ги спазват.
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални правила в хода на играта!
УСПЕХ !!!